2/2017

 

Téma: Současný český audiovizuální průmysl

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Jakub Macek
Traditional and Convergent Domestic Audiences.
Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series

 

Aleš Danielis
Česká filmová distribuce 2007–2016. Desetiletí změny

[plný text (CZ)]

 

Eliška Pinďáková
Možnosti financování českého celovečerního hraného filmu z pohledu tvůrců

 

Analýza

 

Martin Kos
PŘÍCHOZÍ Z TEMNOT. Možnosti a funkce flashbacku v konstrukci vyprávění

 

Rozhovor

 

Jindřiška Bláhová
Většina evropské produkce „necestuje". Rozhovor s Andrew Higsonem

 

Hlasy z praxe

 

Jan Hanzlík
Z VOD se stal životaschopný byznys. Rozhovor s Ondřejem Kulhánkem

[plný text (CZ)]

 

Ad fontes

 

Tereza Czesany Dvořáková
Českomoravské filmové ústředí

 

Bohdana Kerbachová
Československé legie pohledem filmových kamer.
Filmové aktivity Památníku osvobození a Masarykova lidovýchovného ústavu

 

Obzor

 

Michal Večeřa
Od restrikcí k aktivní kulturní politice (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945)

[plný text (CZ)]

 

Jakub Korda
Poetika seriálové fikce od ZTRACENÝCH po ARABLEU (Radomír D. Kokeš, Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění)

 

Jiří Anger
Setkání afektové teorie s fenoménem beztvarosti (Tomáš Jirsa, Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře)

 

Radim Procházka
Druhá čtení Pierra Bourdieua (Guy Austin (ed.), New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies)

 

Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA

 

 

Obálka 2/2017