obalka 2 2019 velka

O časopise

Časopis Iluminace je jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již nahlíží z hledisek teoretických, historických i estetických. Klade důraz na původní výzkum a interdisciplinární přístupy a v posledních letech se ve vyšší míře orientuje na mezinárodní autorskou i čtenářskou obec. Monotematický blok textů v každém čísle doplňují studie mimo hlavní téma, rozhovory, recenze odborné literatury, edice archivních materiálů, prezentace sbírek NFA a probíhajících výzkumných projektů. Recenzované studie Iluminace zveřejňuje v sekcích Články a Články k tématu. Nadpoloviční většinu obsahu časopisu tvoří statě vycházející z původního výzkumu, podíl publikovaných statí činí méně než 70 % příspěvků zaslaných redakci. Iluminace je součástí databáze Scopus a je dostupná též přes elektronické databáze EBSCO a ProQuest. Více...

Jihlava

Aktuality 

 

Konference:

 

Research Methods in Film Studies

Gent, Belgie, 18.-19. října 2019

 

ILUMINACE 30 Years: Interface Symposium

Praha, Česká republika, 1. listopadu 2019

 

Screen Industries in East-Central Europe VIII

Praha, Česká republika, 22.-23. listopadu 2019

 

 

  

 

Více...