Redakce

 

Adresa redakce:

Národní filmový archiv

Oddělení výzkumu

Bartolomějská 11 110 01

Praha 1

tel. ++420/226 211 862

fax ++420/226 211 861
 

Redakce:

Lucie Česálková / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

šéfredaktorka

Jiří Anger / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Hanzlík / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivan Klimeš / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Redakční rada:
Petr Bednařík, Jindřiška Bláhová, Jana Dudková, Nataša Ďurovičová, Tereza Cz Dvořáková, Šárka Gmiterková, Radomír D. Kokeš, Jakub Korda, Tomáš Lachman (NFA), Alice Lovejoy, Jakub Macek, Petr Mareš, Richard Nowell, Francesco Pitassio, Pavel Skopal, Ondřej Sládek, Andrea Slováková, Kateřina Svatoňová, Petr Szczepanik, Jaroslav Švelch

 

ISSN: 0862-397X

 

 

Vydavatel

 časopis Iluminace vydává

Národní filmový archiv

Malešická 12
130 00 Praha 3
tel. ++420/271 770 509
fax ++420/271 770 50

http://www.nfa.cz/

 

Národní filmový archiv, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, je archivem zvláštního významu a předmět jeho činnosti spočívá zejména ve shromažďování, ochraně, vědeckém zpracování a využívání audiovizuálních a písemných archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu. Národní filmový archiv zabezpečuje všestrannou péči o archivní sbírky především zpracováním a prezervací audiovizuálních a písemných materiálů.

Ve sbírkách Národního filmového archivu jsou archivována audiovizuální díla vyrobená na území ČR a výběrově v souladu se stanovami Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF) audiovizuální díla zahraniční provenience, písemné archiválie; dále sbírky soudobé dokumentace související s tvorbou a šířením audiovizuálních děl.

V rámci šíření české filmové kultury organizuje přehlídky ad. příležitostné akce spojené s filmem. Spolupracuje s mezinárodními filmovými festivaly, s veřejnoprávní, ale i komerčními českými televizními stanicemi, specializovanými vzdělávacími institucemi atd. Nezanedbatelnou je jeho činnost vydavatelská a provozování promítací síně archivních a umělecky hodnotných filmů PONREPO.