Pokyny pro autory a recenzenty

 

S nabídkami příspěvků (studií, analýz, glos, rozhovorů, projektů) se obracejte na adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V nabídce stručně popište koncepci textu; u původních studií se předpokládá délka 15-30 normostran.

 

Pokyny k formální úpravě příspěvků - ke stažení zde.
Pokyny pro recenzenty - ke stažení zde.

Rubrika Obzor

 Rubrika Obzor je věnovaná reflexi akademických knih, výstav a konferencí. Požadovaný rozsah textů činí 7-10 NS u knižních publikací a 4-6 NS u výstav a konferencí.

Texty otištěné v rubrice Obzor jsou honorovány částkou 150,– Kč za normostranu.

Redakce se pokusí autorům zprostředkovat recenzní výtisk.

Náměty na recenze knih přijímáme na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .


 

Doporučené knihy:

  • Bubeníček, Petr: Subversive Adaptations: Czech Literature on Screen Behind the Iron Curtain. Cham: Palgrave Macmillan 2018.
  • Fossati, Giovanna et al.: The Colour Fantastic: Chromatic Worlds of Silent Cinema. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018.
  • Goddard, Michael: Guerrilla Networks: An Anaercholology of 1970s Radical Media Ecologies. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018.
  • Mazierska, Ewa – Mroz, Matilda – Ostrowska, Elżbieta (eds.): The Cinematic Bodies of Eastern Europe and Russia. Edinburgh: Edinburgh University Press 2018.
  • Ostrowska, Dorota – Pitassio, Francesco – Varga, Zsuzsanna (eds.): Popular Cinemas in East Central Europe. London – New York: I.B. Tauris 2017.
  • Řehořová, Irena: Kulturní paměť a film. Praha: Sociologické nakladatelství 2018.

Připravovaná čísla


3/2019

 Laterna magika mezi médii, druhy a formáty

Uzávěrka: 30. července 2019

Editorky: Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová

 

4/2019

Volné číslo

Uzávěrka: 30. září 2019

 

1/2020

Volné číslo

Uzávěrka: 30. listopadu 2019