2/2009

 Téma: Český nonfikční film do roku 1945

(hostující editorka čísla: Lucie Česálková)

 

Články

 

Pavel Krumpár:

Počátky duálního televizního vysílání v České republice. Změny ve strategii České televize a hlavní příčiny úspěchu TV Nova v roce 1994

 

Lukáš Skupa:

Celý svět tleská zestátněnému filmu. Kauza Sirény na MFF v Benátkách 1947

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Karel Margry:

Filmové týdeníky v okupovaném Československu. Karel Pečený a jeho společnost Aktualita

[plný text (CZ)]

 

Lucie Česálková:

Oběť ve státním zájmu.Kulturně-propagační dodatek a filmová politika 30. let

 

Jiří Horníček:

Společnost Bratři Deglové a „první chvíle české samostatnosti". Historie vzniku firmy. Její role v počátcích propagace Československa filmem

 

Rozhovor

 

Lucie Česálková:

Příběhy z vlastního dvorečku. Rozhovor s Michaelem Renovem

 

Edice a materiály

 

Lucie Česálková:

Obrazová kronika státu, továrny, rodiny i školy

Žánrové varianty českého předválečného nonfikčního filmu

 

Ad Fontes

 

Marcela Kalašová:

Bratři Deglové s. r. o. (/1912/ 1918–1952 /1963/)

 

Tomáš Lachman:

Aktualita k. s. (/1916/ 1937–1953)

 

Příběh fotografie

 

Eva Strusková:

Antonín Vlas a jeho Favoritfilm

 

Obzor

 

Lucie Česálková:

Meze hvězdnosti. Mediální obraz Tomáše G. Masaryka jako výzva teoriím filmové hvězdy

 

Projekty

 

Kateřina Svatoňová:

Odpoutané obrazy. Archeologie virtuálního prostoru v českém mediálním umění

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

2/2009