3/2009

Téma: Filmové představení v kině a mimo ně

(hostující editorka čísla: Anna Batistová)

 

Články


Jindřiška Bláhová:

Praha není žádný Minsk. Proces výběru hollywoodských filmů pro československý trh po druhé světové válce

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Elena Mosconiová – Maria Francesca Pireddaová:

Mimo prostor kina: Kino pod širým nebem

 

Lukáš Skupa:

Dobývání „zlatých dolů". Obměna vlastníků kinematografických licencí v Brně, 1920–1926

[plný text (CZ)]

 

Pavel Skopal:

Filmy z nouze. Způsoby rámcování filmových projekcí a divácké zkušenosti v období stalinismu


Jan Hanzlík:

Projekce artových filmů v multikinech. Poznámky k programům kin Palace Cinemas Nový Smíchov a Village Cinemas Anděl

 

Rozhovor

 

Pavel Skopal:

Putovní kina rodiny Kludských a projekce na vesnici v protektorátním období. Rozhovor s Editou Štanclovou-Kludskou


Anna Batistová:

Technika filmu. Technika ve filmu. Rozhovor s Francescem Casettim

 

Edice a materiály

 

Anna Batistová:

„Tento film je nebezpečný"

 

Hořlavý film

 

Ad Fontes

 

Jindřich Schwippel – Tomáš Lachman:

Lucernafilm s. r. o. (19121955)

 

Tomáš Lachman:

Zemský svaz kinematografů v Čechách (19131942)

 

Obzor

 

Petr Mareš:

Německé průvodce po teoriích filmu (Thomas Elsaesser  Malte Hagener: Filmtheorie zur Einführung; Jürgen Felix /ed./: Moderne Film Theorie; Stefan Orth Michael Staiger  Joachim Valentin /eds./: Dogville - Godville. Methodische Zugänge zu einem Film Lars von Triers)

 

Petr Mareš:

Hledání místa pro diegezi (Montage AV 2/2007)

 

Michal Pacvoň:

Kořeny médií, od filmu k virtuální realitě


Radomír D. Kokeš – Jakub Klíma:

(Ne)jen do Krnova za 70mm filmy (Přehlídka 70mm filmů: Ves/mír/ je náš svět)

 

Projekty

 

Luděk Havel:

Filmový festival pracujících a jeho funkce v kulturní politice komunistického režimu, 1948–1989

[plný text (CZ)]

 

Anna Batistová:

Výroba a užívání kinematografické promítací technikyv českých zemích, 1918–1945

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

3/2009