2/2008
Téma: Filmový exil

(hostující editor čísla: Jiří Voráč)

 

Články

 

Editorial

 

Hamid Naficy:
Kinematografie s přízvukem. Stylistický přístup

 

Thomas Elsaesser:
Etnicita, autenticita a exil: falešný obchod? Němečtí filmoví tvůrci a Hollywood

 

Stanislava Přádná:
„Američan s českým srdcem." Forman o Formanovi i z jiných pohledů

 

Václav Macek:
Ján Kadár: straty a nálezy exilu

 

Viliam Jablonický:
Pola Negri: e/migrujúci otcovia a dcéry a ich mýty

 

Jaromír Blažejovský:
Nasilije – siledžijstvo – tiranie! Poznámky k jedinému exilovému filmu Luciana Pintilieho

 

Rozhovor

 

Irena Kovářová:
Facets Multimedia v Chicagu pečuje o skvělé filmy, které (by) zapadly. Rozhovor s Milošem Stehlíkem

 

Jiří Voráč:
O exilu a filmových studiích v Kanadě. Rozhovor s Janem Uhdem

[plný text / CZ]

 

Edice a materiály

 

Jiří Voráč:
Paměti Vojtěcha Jasného. Úvod k edici

[plný text / CZ]

 

Vojtěch Jasný:
Paměti pro Radio Free Europe

[plný text / CZ]

 

Jiří Horníček:

Úvod k edici

 

Gustav Machatý:
Popis mé emigrace

 

Ad Fontes

 

Martina Dobiášová – Jiří Voráč:
Osobní fond Vojtěcha Jasného - inventář

 

Příběh fotografie

 

Vybral Jiří Voráč

 

Obzor

 

Boris Jachnin:
Ivan Steiger: kresby, hračky, filmy

 

Petr Mareš:
Komplexní monografie o díle a životě Jana Kučery (Jan Svoboda: Skladba a řád. Český teoretik filmu a televize Jan Kučera)

 

Peter Michalovič:
Súčasné dejiny súčasného genia (H. Foster, R. Kraussová, Y.-A. Bois, B. H. D. Buchloh: Umění po roce 1900)

 

Projekty

 

Ines Koeltzsch:
Rozdělené, nebo sdílené kultury? Dějiny vztahů mezi Čechy, Židy a Němci v meziválečné Praze

[plný text / CZ]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA


 

2/2008