3/2008

Téma: Populárně-vědecký film jako žánr mezi vědou a uměním

(hostující editorka čísla: Veronika Klusáková)

 

Články

 

Petr Málek:
Visconti a Proust

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Lisa Cartwrightová:
Etiologie neurologického pohledu

 

Alison Griffithsová:
„Pohyblivé obrazy nebes". Pohroužení do vesmírného divadla planetária

 

Robert A. Rosenstone:
Dokumentární film

 

Lucie Česálková:
Kinematograf z fyzikálního ústavu: Československá společnost pro vědeckou kinematografii aneb Popularizace vědy kinematografií a kinematografie vědou

 

Rozhovor

 

Veronika Klusáková:
Historik je ve filmu spíše kosmetickým opatřením. Rozhovor s Robertem Rosenstonem

[plný text (CZ)]

 

Edice a materiály

 

Lucie Česálková:
K organizaci vědecké kinematografie za druhé světové války a bezprostředně po ní.

 

Činnost Československé společnosti pro vědeckou kinematografii za okupace

 

Pavel Skopal:
Filmy pana velvyslance. Československé filmové publikum a americký Státní department (1945–1960)

 

Korespondence Velvyslanectví USA v Praze se Státním departmentem

 

Ad Fontes

 

Marcela Kalašová:
Stella a. s. (La Tricolore) (1926–1955)

 

Marcela Kalašová:
Nationalfilm s. r. o. (1933–1954 /1964/)

 

Příběh fotografie

 

Eva Strusková:
Polyekran na Světové výstavě v Bruselu Expo 58

 

Obzor

 

Patrik Vacek:
Předzvěst bilance. (Architectures of the Moving Image; 49. ročník Society for Cinema and Media Studies Conference)

 

Jaromír Blažejovský:
Tvořivé období. K DVD edici Slovenský film 70. rokov

 

Projekty

 

Pavla Janásková:
Licencované zahraniční databáze z oboru filmu

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

3/2008