2/2007

Téma: Filmový divák a jeho (estetický) prožitek

(hostující editor čísla: Vlastimil Zuska)

 

Články k tématu

 

Alex Neill:
Empatie a (filmová) fikce

 

David Bordwell:
Konvence, konstrukce a filmové vidění

 

Judith Mayneová:
Paradoxy diváctví

 

Vlastimil Zuska:
Boční participace (filmového) diváka

 

Lucie Česálková:
Simulátor moderní percepční zkušenosti: petřínské zrcadlové bludiště

 

Další články

 

Marie Mravcová:
Dva příběhy se „Zvětšeninou". Cortázarova povídka jako literární impuls pro film režiséra Antonioniho

 

Rozhovor

 

Petr Szczepanik:
Příběhy pro oči, emoce a svaly. Rozhovor s Torbenem Kraghem Grodalem

[plný text (CZ)]

 

Vlastimil Zuska:
Komentář k rozhovoru

 

Obzor

 

Tereza Hadravová:
O filmbytostech, filmyslích a dalších filmonstrech (Daniel Frampton: Filmosophy)

 

Peter Michalovič:
Pocity, dotyky a tvary (L. Vachtová – P. Bregantová: Teď. Práce Evy Kmentové)

 

Projekty

 

Ondřej Dadejík:
Kritika pojmu estetické zkušenosti v druhé polovině 20. století (s předchůdnou poznámkou o vztahu estetiky a filmových studií)

[plný text (CZ)]

 

Marika Kupková:
Socialistický realismus v diskursivní dimenzi české kinematografie čtyřicátých a padesátých let

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

2/2007