3/2007

Téma: Populární hudba, nahrávací průmysl a film

 

Články

 

Peter Michalovič – Vlastimil Zuska:

Tartuská škola. Od modelujících systémů k uměleckým textům


Články k tématu

 

Editorial

[plný text (CZ)]

 

Rick Altman:
Film a populární píseň: ztracená tradice

 

Jeff Smith:
Zvuky obchodu. Marketing populární fi lmové hudby

 

Petr Szczepanik:
Film a nahrávací průmysl: případ Ultraphonu

[plný text (CZ)]

 

Petr Macek:

K roli populární hudby v předválečné dramaturgii Radiojournalu


Tomáš Dvořák:

Pýthagorův závoj

 

Edice a materiály


Gabriel Gössel:

Diskografie filmové hudby na nahrávkách českého Ultraphonu (1929–1946)

 

Ad Fontes


Tomáš Lachman:

Ad Fontes čili Z nově zpřístupněných fondů

 

Tomáš Lachman:

Koruna-film, spol. s r.o. (/1929/ 1935–1950)


Tomáš Lachman:

Moldavia-Film a.s. (1937–1948)

 

Obzor


Pavla Janásková:

Digitální knihovna NFA

 

Projekty

 

Jiří Horníček:

Gustav Machatý v kontextu české a světové kinematografie

[plný text (CZ)]

 

Václav Hájek:
Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v raně moderní vizuální kultuře

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

3/2007