4/2012

Téma: Screen Industries in East-Central Europe

 

Články

Václav Macek:

Karel Pečený versus Pavol Čambala. O dvoch rokoch spolupráce Aktuality a Nástupu (1938–1940)

Články k tématu

Editorial

[plný text (EN)]

Balázs Varga:

Take the Money and…? Questions of Self-governance in the Hungarian Film Industry

Marcin Adamczak:

Polish Cinema after 1989. A Quest for Visibility and a Voice in the Market

Anna Misiak:

The Polish Film Industry under Communist Control. Conceptions and Misconceptions of Censorship

Beata Hock:

Coming into Age/ncy. Women in Filmmaking — The Hungarian Case

Hlasy z praxe

Pevel Berčík:

Půjčka za oplátku aneb Počátky minoritních koprodukcí v Česku

[plný text (CZ)]

Ad fontes

Jarmila Petrová:

Artur Heller-Film 1936–1941 (1946)

Obzor

Martin Franc:

Velmi dobrý standard (Pavel Skopal /ed./, Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960)

Tereza Hadravová:

Proč se dnes ptát po filmu jako umění (Berys Gaut, A Philosophy of Cinematic Art)

Jan Hanzlík:

Bridging the Gaps (Screen Industries in East-Central Europe Conference, Brno 2012)

[plný text (EN)]

Projekty

Alena Otmarová:

Vliv polymerní podložky a podmínek uložení na stabilitu barevných kinematografických filmů

Přílohy

Z přírůstků Knihovny NFA

Obsah XXIV. ročníku

 

4/12