4/2007

 Téma: Technika a technologie v dějinách médií

 

Články

 

Lukáš Skupa:

Filmové studio Gottwaldov jako alternativní model výroby a estetické praxe

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Wolfgang König:

Telegrafie, telefonie, bezdrátový přenos signálu. Komunikace a technika v 19. století

 

John Belton:

Digitální technologie ve filmu – nepravá revoluce

 

Alberto Friedemann:

Kinematografická technika a patenty. Poznámky pro kritickou analýzu

 

Silvio Alovisio:

Italské časopisy období němého filmu: pramen pro technický výzkum?

 

Anna Batistová:

Meopton IIIA: Cesta k širokoúhlému promítacímu stroji československé výroby

 

Karel Čada – Jan Hanzlík:

„Jak řekl Griffith, pokrok nezastavíš..." Reflexe změn kinematografických technologií českými promítači

[plný text (CZ)]

 

Rozhovor

 

Anna Batistová:

Co bylo před a po vyrobeném filmu. Rozhovor s Albertem Friedemannem

 

Ad Fontes

 

Tomáš Lachman:

Slaviafilm, a. s. (1921–1955)

 

Matěj Kotalík:

Václav Pštross (1887–1932 /1946/)

 

Obzor

 

Anna Batistová:

Dějiny ze stránek časopisů (Michele Canosa – Giulia Carluccio – Federica Villa /eds./: Cinema muto italiano: Tecnica e tecnologia. Vol. 1.: Discorsi, precetti, documenti. Vol. 2.: Brevetti, macchine, mestieri)


Patrik Vacek:

Mediální edukace jako globální výzkumné téma (National Media Education Conference / World Media Education Research Summit 2007)

 

Projekty

 

Kevin Johnson:

Annexation Effects: Cultural Appropriation and the Politics of Place in Czech-German Films, 1930–1945

[plný text (CZ)]

 

Alice Lovejoy:

Cinema by the state, Cinema for the state: Czechoslovak Army Film, 1945–1992

[plný text (CZ)]

 

Přílohy

 

Z přírůstků knihovny NFA

Obsah XIX. ročníku Iluminace

 

4/2007