4/2006
Téma: Hospodářské dějiny filmu


Články k tématu


Douglas Gomery: 
Za novou ekonomii médií


Janet Staigerová: 
Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování ideálů. Úvahy o dějinách a teorii filmové reklamy


Laurent Creton:
Marketingové strategie ve filmové průmyslu z hlediska jejich využití ve francouzské kinematografiiJohn Sedgwick – Michael Pokorný:
Filmový obchod v USA a Velké Británii ve třicátých letech 20. století


Pavel Skopal:
Staré a Nové. Dějiny DVD jako dějiny diferenciace

[plný text (CZ)]


Další články


Jana Dudková:
Pravda symptómov. Postavy vo filmoch Stanislava Barabáša a Martina Hollého


Rozhovor


Petr Szczepanik:
Filmové dějiny prizmatem popularity. Rozhovor s Johnem Sedgwickem

[plný text (CZ)]


Luděk Janda:
Aktivní dokumentace zaznamenává život díla. Rozhovor s Alainem Depocasem


Edice a materiály


Ivan Jakubec:
Ekonomické pozadí podnikání bratrů Havlových ve třicátých letech 20. století


Miloš a Václav Havlovi a firma Bratří Havlové Praha-Lucerna (dokumenty)


Obzor


Jan Uhde:
Český film v exilu


Ivan Klimeš:
Čeští filmaři v exilu (Jiří Voráč: Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968)


Briana Čechová:
Imperativy Andreje Tarkovského (Andrej A. Tarkovskij: Krása je symbolem pravdy)


Projekty


Anna Batistová:
Počátky širokoúhlých systémů v české kinematografii

[plný text (CZ)]


Jaromír Blažejovský:
Spiritualita ve filmu

[plný text (CZ)]


Přílohy


Z přírůstků knihovny NFA


Obsah XVIII. ročníku Iluminace

 

Obalka