1/2006
Téma: Český Hollywood: dějiny a současnost vztahů české kultury k americkému filmu

 

Články

 

Leo C. Rosten:
Legenda zvaná Hollywood

 

Richard Maltby – Ruth Vaseyová:
„Dočasní občané Ameriky." Kulturní obavy a průmyslové strategie při amerikanizaci evropského filmu

 

Jiří Horníček:
V mezích zákona (Hollywoodu). Gustav Machatý „ve službách" Metro-Goldwyn-Mayer

 

Petr Szczepanik:
Poněmčený Hollywood v Praze. Recepce „německých verzí" a popularita zahraničních filmů v pražských kinech počátkem třicátých let

[plný text(CZ)]

 

Lucie Česálková:
Estetika dezinfekce. Film, sport a hygiena v české kultuře dvacátých let 20. století

 

Rozhovor

 

Anna Batistová – Andrea Rottin:
Život filmu navzdory jeho fyzické smrti. Rozhovor s Paolo Cherchi Usaiem

 

Edice a materiály

 

K filmu V mezích zákona. Změny navrhované Gustavem Machatým

 

Obzor

 

Anna Batistová:
Světlo Východu (XXIV. ročník festivalu Le Giornate del cinema muto)

 

Projekty

 

Petra Hanáková:
Koloběh pohledů: Od renesančního pozorovatele k „mužskému" divákovi ve feministické teorii filmu

 

Pavel Skopal:
Hollywoodský film na DVD nosiči: diferenciace produktu, diverzifikace oslovení

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA


 

1/2006