2/2005

 Téma: Dabing

 

Články

 

Nataša Ďurovičová:
Místní suplenti. Dabing na úsvitu éry zvukového filmu

[plný text (CZ)]

 

Pavel Skopal:
Kolem světa ve 32 jazycích. Lví král a strategie „globální lokalizace"

 

Ivan Žáček:
Český dabing - chorobopis. Nástin krize dabingového průmyslu a pokus o diagnózu

 

Olga Walló:
Aniž si kdo všiml

 

Edice a materiály

 

Jára Brož: Co s nesrozumitelnými filmy?

 

Obzor

 

Petr Mareš:
Téma: filmové hraniční zóny (V. Innocenti – V. Re /eds./: Limina/le soglie del film. Film's Thresholds; Montage/av 2003, č. 2; T. Christen: Das Ende im Spielfilm. Vom klassischen Hollywood zu Antonionis offenen Formen)

 

Peter Michalovič:
Eseje o vizuálnej kultúre (Robert S. Nelson – Richard Shiff /eds./, Kritické pojmy dejín umenia)

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA


 

Obalka