1/2005

Téma: Herec  postava  hvězda

 

Články k tématu

 

Margrit Tröhlerová  Henry M. Taylor:
Několik faset lidské postavy v hraném filmu

 

Nicole Brenezová:
Dopis Tagu Gallagherovi. Pohled na film z figurálního hlediska

 

Jakub Kučera:
Těla a tváře (ve) filmu. Poznámky k teorii a praxi divácké identifikace na příkladu tvorby Johna Cassavetese

 

Bohumil Fořt:
Možné světy a jejich obyvatelé

 

Další články

 

Josef Moucha:
Filmař snů: Jaroslav Rössler

 

Rozhovor

 

Cassavetes o Cassavetesovi

 

Edice a materiály

 

Ivan Klimeš:
Film v péči cenzorů

 

Exkurze do cenzurní praxe. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 19581959

 

Obzor

 

Petr Mareš:
Filmové hvězdy jako předmět výzkumu (Stephen Lowry  Helmut Korte: Der Filmstar)

 

Karel Thein:
Na okraj Nové filmové historie. Poznámky amatérského čtenáře (Petr Szczepanik /ed./, Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury)

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA


 

Obalka