1/2004

Téma: Historiografie a film

 

Články

 

Mária Ferenčuhová:

Historici a film, filmári a história. Hranice a prieniky dvoch disciplín

[plný text (CZ)]

 

Zdeněk Hudec:

Estetický historismus. Historické poznání holocaustu ve filmu

 

Robert A. Rosenstone:

Budoucnost minulosti. Film a počátky postmoderní historie

 

Michèle Lagnyová:

Historie bez minulosti: film a konstrukce historického času

 

Rozhovor

 

Petr Szczepanik:

Historie, filmový historik a vynalézání vlastního archivu.

Rozhovor s Michèle Lagnyovou

 

Milan Klepikov:

Biftek a brýle aneb Positif zevnitř.

Rozhovor s Petrem Králem

 

Edice a materiály

 

Tereza Dvořáková:

Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví Práva a povinnosti treuhändera

 

Obzor

 

Mária Ferenčuhová – Peter Michalovič:

Autoritatívny režim vypovedania (niekolko poznámok k rétorike non-fiction filmu)

 

Pavel Zeman:

Nové německé práce o fotografickém svědectví zločinů třetí říše (C. Brink, Ikonen der Vernichtung; C. Brink, „Auschwitz in der Paulskirche"; H. Knoch, Die Tat als Bild; K. Hesse – P. Springer, Vor aller Augen)

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA


 

Obalka