3/2004

Téma: Amatérský a rodinný film

 

Články k tématu

 

Roger Odin:

Otázka amatéra v trojím prostoru natáčení a šíření

 

Laurent Creton:

Ekonomika a trhy amatérského filmu: dynamika vývoje

 

Patricia R. Zimmermannová:

Hollywood, rodinné filmy a zdravý rozum. Estetická měřítka jako kontrolní mechanismus

 

Alexandra Schneiderová:

Performance v rodinném filmu. Několik poznámek o domácích snímcích jako mediální praxi

[plný text (CZ)]

 

Jiří Horníček:

Rodinný film v rukou filmových amatérů

 

Petra Trnková:

Fotografové amatéři a umělecká fotografie v kontextu uměleckých a uměleckohistorických teorií (18901914)

 

Další články

 

Tomáš Dvořák:

Album, atlas, archiv. O obrazech a jejich uspořádání

 

Petra Hanáková:

Vizuální slast a narativní film Laury Mulveyové v kontextu poststrukturalistické metody

 

Blahoslav Hruška:

Nový německý film jako (de)konstrukce dějin

 

Rozhovor

 

János Palotai:

„Archeologie" soukromého Maďarska. Rozhovor s Péterem Forgácsem

 

Jiří Horníček  Petr Szczepanik:

Příběhy a emoce rodinných filmů. Rozhovor s Janem Šiklem

 

Edice a materiály

 

Jiří Horníček:

Galerie amatérských filmařů

 

Vzpomínky Antonína Skotáka

 

Vzpomínky Jana Sichlera

 

Dvojpohled

 

Zdeněk Hudec:

Český sen: hra jako forma politického nevědomí

 

Vít Janeček:

GIGADIGA a Český sen  účinky, příznaky, znaky

 

Obzor

 

Tomáš Dvořák:

Video v síti rodinných podobností (James M. Moran, There's No Place Like Home Video)

 

Jiří Horníček:

Příspěvky k historii rodinné a amatérské kinematografie (Film History  monotematické číslo o amatérském filmu)

 

Michal Pacvoň:

Konvergence médií aneb bujení intimistického prostoru

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

 

Obalka