4/2004

Téma: Modernizace, město a film

 

Články

 

Yvonne Zimmermannová:

Jak zkoumat průmyslové filmy: metodologická úvaha

 

Vinzenz Hediger:

Průmyslová produkce jako mediální praxe. K významu průmyslového filmu na příkladě podniku Fried. Krupp, Essen

[plný text (CZ)]

 

Thomas Elsaesser:

Urbanistické synergie. Propagace plánovaného bydlení a filmová avantgarda 20. let v Německu

 

Jaroslav Anděl:

Kinematografická a kinetická témata v architektuře meziválečného Československa

 

Lucie Česálková:

Zahrada na skleněném vršku. Česká modernita a hybridní vztah k novým médiím

 

Zuzana Marhoulová:

František Kalivoda – organizátor brněnské avantgardy

 

Rozhovor

 

Petr Szczepanik:

Mezi vědou, médii a uměním: podzemní proud dějin vizuální kultury. Rozhovor s Jaroslavem Andělem

 

Edice a materiály

 

Ivan Klimeš:

Filmaři a komunistická moc v Československu. Vzrušený rok 1959

 

Banská Bystrica 1959. Dokumenty ke kontextům I. festivalu československého filmu

 

Dvojpohled

 

Zdeněk Hudec:

Ženy pro měny

 

Vít Janeček:

Cirkulace (obrazy, objekty, těla)

 

Obzor

 

Petr Szczepanik:

Filmy, které pracují (Filme, die arbeiten. Internationale Tagung zum Industriefilm / Films at Work. International Industrial Film Workshop)

 

Briana Čechová:

Dziga Vertov – Továrna na fakta? (ohlédnutí za 23. ročníkem Le Giornate del cinema muto v Sacile 2004)

 

Přílohy

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

Obsah XVI. ročníku Iluminace


 

Obalka