1/2014

Téma: Filmové festivaly
(Editorka tématu: Jindřiška Bláhová)

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Jakub Jiřiště:
Iluzorní obrodný proces karlovarského filmového festivalu. XVI. Mezinárodní festival Karlovy Vary (1968) v reflexi dobového tisku

[plný text / CZ]

 

Caroline Moinová:
Z Cannes přes Karlovy Vary do Západního Berlína a Benátek. Mezinárodní filmové festivaly v bouřlivém roce 1968

 

Přemysl Martinek:
Jsou filmové festivaly skutečně platnou distribuční platformou? Instituce filmového festivalu pohledem distributora „festivalových" filmů

 

Aida Vallejo:
Industry Sections. Documentary Film Festivals between Production and Distribution

 

Eliška Děcká:
Karnevaly animátorské komunity. České a slovenské festivaly nezávislé animované tvorby a jejich role pro animátorskou komunitu

 

Rozhovor

 

Jindřiška Bláhová:
Empirický výzkum festivalů je klíčový, ale téměř nemožný. Rozhovor s Dinou Iordanovou

 

Hlasy z praxe

 

Lucie Česálková:
Transmédia: nejprve příběh, pak médium.

[plný text (CZ)]

 

 Ad fontes

 

Marcela Kalašová:
Prag-Film A. G. (A-B, akciové filmové továrny, a. s.), (1920–1958)

 

Eva Strusková:
Výstava o filmování v ghettu Terezín

 

Obzor


Milena Bartlová:
Obrazy v rozšířeném poli (Kateřina Svatoňová, Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru)

 

Jaromír Blažejovský:
Bilance souvislostí, slabosti a poklesky (Jan Lukeš, Diagnózy času)

[plný text (CZ)]

 

Luboš Ptáček:
Filmový sex a erotika jako sonda o stavu společnosti (Eva Filová, Eros, sexus a gender ve slovenském filmu)

 

Eva Vženteková:
Reakcia na recenziu „Katolicke specifikum jako východisko reinterpretace" (Iluminace 4/2013)

[plný text (CZ)]

 

Jaromír Blažejovský:

Na konfesním přístupu není nic špatného, pokud si je sám sebe vědom. Poznámky k reakci na recenzi

[plný text (CZ)]

 

Projekty

 

Anna Kopecká:
Filmový festival v hlavní roli. Případová studie Rumunská nová vlna a Festival v Cannes

 

Tomáš Lachman:
Filmové archivy v „digitálním věku". The European Film Gateway (EFG) a první světová válka on-line (EFG1914)

 

Přílohy

 

Z přírůstků Knihovny NFA

 

Rejstřík Iluminace 1989–2013

 

 

1/2014