2/2014


Články

Petr Szczepanik
Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let

[plný text (CZ)]

 

Kateřina Svatoňová
Experimentální pohledy Jaroslava Kučery. Pokus o rozbor kameramanské mediální praktiky

 

Marika Kupková
Nejistá převaha. Pozice literátů v české kinematografii druhé poloviny 40. let

 

Martin Mišúr
„Nepokoušej se pátrat na vlastní pěst!" Práh rozhodovacích pravomocí a dohled institucí ve filmech Red Scare

 

Constantin Parvulescu – Ciprian Nițu
Challenging Communities of Values. The Peripheral Cosmopolitanism of Marian Crișan's MORGEN

 

Obzor

 

Petr Mareš
Nečisté umění a hry mysli. Dvě knihy o Alainu Resnaisovi (Sophie Rudolph, Die Filme von Alain Resnais. Reflexionen auf das Kino als unreine Kunst. / David Čeněk – Martin Kaňuch – Michal Michalovič /eds./, Alain Resnais. Kinematografia mozgu)

[plný text (CZ)]

 

Martin Blažíček
Teorie jako manifest (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie)

 

Petr Bilík
Rodáci. Nesouměrný portrét filmu (Briana Čechová /ed./, Všichni dobří rodáci)

 

Alena Šlingerová
Nestálé obrazy poválečného venkova (Petr Slinták, Hana Rottová, Venkov v českém filmu 1945–1969)

 

Martin Charvát

Archeologie fotografie (Jaroslav Anděl, Myšlení o fotografii I: průvodce modernitou v antologii textů)

 

Lada Žabenská
Distribuční projekt TIDE. Pouhý experiment, žádný kanibalismus!

[plný text (CZ)]

 

Ad fontes

 

Jeanne Pommeau
Restaurování filmu PŘÍCHOZÍ Z TEMNOT

 

Jaroslav Štuller
Klub filmových referentů a publicistů (1930–1933)

 

Projekt

 

Kateřina Krtilová – Kateřina Svatoňová

Česko-německý „Medienwissenschaft"

[plný text (CZ)]

 

Přílohy

 

Přírůstky Knihovny NFA

 

1/2014