4/2014

Téma: Scenáristika: teorie, historie, praxe

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Petr Mareš
Scénář — verbální text a anticipace filmu

 

Eva Pjajčíková – Petr Szczepanik
„Nejsme HBO, jsme televize." Etnografická analýza skupinového psaní seriálu PRVNÍ REPUBLIKA

 

Muriel Mille
Jak z neobvyklého učinit všední. Produkce věrohodnosti v seriálu PLUS BELLE LA VIE


Jan Černík
Technický scénář a sovětizace československého filmu (1945–1954)

 

Edice a materiály

 

Ivan Klimeš
Úředník mezi mantinely
Memorandum J. A. Palouše, 1922 (Zpráva o vývoji referátu kinematografického)

 

Obzor


Martin Šrajer
Češi a jejich normalizace (Paulina Bren, Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968)

[plný text (CZ)]

 

Łukasz Biskupski – Michał Pabiś-Orzeszyna
The Fourth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference (Screen Industries in East-Central Europe IV: Industry of Prestige)

[plný text (EN)]

 

Barbora Ligasová
Studentská zpráva z konference (Screen Industries in East-Central Europe IV: Industry of Prestige)

 

Ad fontes

Jiří Novotný
Josef Kamil Horák a česká kinematografie

 

Petr Hasan
Sdružení premiérových biografů v ČSR (1931–1938)

 

Projekt

 

Eva Križková
„Art" v slovenských kinách od osamostatnenia Slovenskej republiky po súčasnosť

 

Přílohy

 

Přírůstky Knihovny NFA

Obsah XXVI. ročníku

 

Obalka