1/2015

Téma: American Cinema and Youth: New Global Histories

 

Editorial

[plný text (CZ)]

 

Články k tématu

 

Lisa M. Rabin

The Normals, the Questionables, and the Delinquents.
East Harlem Youth and the Movies, 1931–1934

 

Šárka Gmiterková
Importing Modern Venus.

Hollywood, Starlets, and the Czech Star System of the early-to-mid 1930s


Jindřiška Bláhová — Richard Nowell
"If not for their Artistic Merit then their Capacity to Connect with People".
Czechoslovak Communists, Late Cold War Cultural Policy, and Youth-oriented American Films

 

Valerie Wee
"Who is the Biggest GLEEk?" Traditional Media Targets the Digital Youth Generation

 

Rozhovory

 

Richard Nowell
Developing a Research Program in Youth Cinema Studies and Revising Generation Multiplex.
An Interview with Timothy Shary

 

Richard Nowell
American Teen Film: Something more Slippery than it used to be.
An Interview with Catherine Driscoll

 

Ad fontes


Jiří Kutil
Filmový umělecký sbor (1946–1948)


Marcela Týfová
Archivní pomůcky oddělení písemných archiválií NFA on-line

 

Obzor

 

Anna Batori

Addressing the Russian Other (Ewa Mazierska — Lars Kristensen — Eva Näripea (eds.), Postcolonial Approaches to Eastern European Cinema: Portraying Neighbours on Screen)

 

Mária Ferenčuhová

Krátky český film 30. až 50. rokov v piatich hlbokých nádychoch (Lucie Česálková, Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let)

 

Jiří Horníček
Amatérský film v zemích východního bloku (Inédits Conference Prague, 30th October — 1st November 2014)

[plný text (CZ)]

 

Projekt

 

Václav Krůček

Rezonance filmové stáze

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA


 

Obalka