2/2015

Téma: Archiv a digitalizace

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Andrea Meneghelli

Aspoň filmy se zachrání?
Úvahy filmového archiváře nad digitalizací

 

Oliver Hanley – Adelheid Heftbergerová
Digitální přístup k archivním sbírkám spojeným s filmem pohledem zasvěcených

 

Franziska Hellerová
Proč se zabývat dějinami filmu?
Několik poznámek k otázce, jak digitalizace mění náš obraz minulosti

 

Peter Walsh

Zrod digitálních videoték a přetrvávání archivního impulzu

 

Rozhovor

 

Anna Batistová
Překlenout propast mezi analogovými dějinami filmu a digitální technologií.

Rozhovor s Barbarou Flueckigerovou

[plný text]

 

Hlasy z praxe

 

Tomáš Hrubý
Komerční film na vymření

 

Edice a materiály

 

Jan Trnka
Výběr audiovizuálních materiálů ve filmovém archivu Československého filmového ústavu, 1963–1993

 

Dokumenty k dějinám akviziční a skartační politiky filmového archivu

 

Ad fontes

 

Petr Hasan
Sbor pro školní film

 

Obzor

 

Petr Szczepanik
New Directions in Film and TV Production Studies.
A Conference Report (Bristol, 14–15 April 2015)

 

Martin Charvát

Hranice westernového žánru (Luboš Ptáček – Jan Švábenický /eds./, Proměny westernu. Pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. Peter Michalovič – Vlastimil Zuska, Rozprava o westerne)

 

Projekty

 

Magda Španihelová

Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo.
Vizuální reprezentace těla v oblasti fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu

 

Eric Rosenzveig

NARRA — otevřené a nelineární vyprávění

 

Matěj Strnad
Digitální restaurování českého filmového dědictví —
průběžná zpráva o řešení

 

Pavla Janásková
Resuscitace českých filmových periodik a sázka na jistotu v digitální éře

 

Iwona Lyko
Český a polský dokument v éře evropeizace

 

Přílohy

 

Z přírůstků Knihovny NFA

 

 

Obalka