3/2015

Screen Industries in East-Central Europe: Industry of Prestige 

 

Články k tématu

 

Editorial

[plný text (CZ)]

 

Michał Pabiś-Orzeszyna

Conflict Management: The Camerimage Festival and the Dialectics of Prestige 


Pavel Skopal

Risk and Trust in State-Socialist Co-Production Practice.
DEFA-Barrandov Collaborations of 1970s and 1980s 


Łukasz Biskupski

The Appropriation of Prestige. Asta Nielsen's Star Persona in the Polish Territories of Russia before World War I


Analýza

 

Radomír D. Kokeš

Projekt analytické rubriky

[plný text (CZ)]


Radomír D. Kokeš

Bournův mýtus. Akční film pohybu 

[plný text (CZ)]


Rozhovor


Lucie Česálková

Divoké dny interaktivity a půvab začátků. Rozhovor s Williamem Uricchiem

[plný text (CZ)]


Edice a materiály


Martin Šrajer

Květnová revoluce 1945 kamerou Václava Kosteleckého 

[plný text (CZ)]


Ad fontes


Jaroslav Štuller

Ústřední svaz kinematografů v Československé republice (1920−1938)


Obzor


Petr Mareš

Rozbor filmu – nástroje a příklady (Radomír D. Kokeš, Rozbor filmu)


Petr Bednařík

Co všechno ještě nevíme o dějinách českého filmu
(Pavel Skopal, Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945–1970)


Projekty


Petr Hasan

Vztah římskokatolické církve k filmu v českém prostředí
od počátku kinematografie do roku 1948 


Tomáš Hála

Kritické vydání vybraných textů Galiny Kopaněvy 


Přílohy


Z přírůstků Knihovny NFA 

 

 

Obalka