1/2016

 

Články


Ivan David
Zrození předpisu z ducha doby. Dlouhá legislativní cesta k vládnímu nařízení č. 72/1948 Sb., o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film"

 

Petr Hasan
„Neslušný a nevkusný film nemůže býti krásným".
Katolická akce, struktury katolického tábora a jejich působnost na poli kinematografie v českém prostředí první poloviny 20. století

 

Jan Trnka
Formování scenáristického řemesla v českém filmu 20. let
a „osvědčený" Josef Neuberg

 

Jiří Anger
Co dokáže trpící tělo? Melodramatický afekt a SMRT MARIE MALIBRANOVÉ

 

Analýza

 

Martin Kos
PODFUKÁŘI. Možnosti iluzivních subsvětů ve filmové a televizní fikci

 

Rozhovor

 

Johannes Bennke
...a jednoho dne do sebe možná vše zapadne.
Rozhovor s Georgesem Didi-Hubermanem

 

Hlasy z praxe

 

Petr Szczepanik
Najít si svou skupinu diváků na co nejvíce místech světa. Rozhovor s Viktorem Taušem

[Plný text (CZ)]

 

Edice a materiály

 

Zuzana Černá
Disciplinární rada Svazu českých filmových pracovníků a případ Oldřicha Papeže

Dokumentace řízení s Oldřichem Papežem

 

Ad fontes

 

Petr Hasan
Filmová rada (1948) 1949–1955

 

Eva Urbanová
OSTROV DÉMONŮ. Identifikace celovečerního filmu z roku 1933

 

Obzor

 

Jana Dudková
Siroty, ktoré si pamätajú, siroty, ktoré vzdorujú, a siroty, ktoré upadli do zabudnutia (Constantin Parvulescu, Orphans of the East)

 

Projekt

 

Eva Blažková
Artový film a možnosti jeho šíření na českém trhu

 

Přílohy

 

Z přírůstků Knihovny NFA


 

 

1/2014