1/2017

 

Články

 

Michal Večeřa (Masarykova univerzita)
„Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915

[abstrakt / EN]

 

Jan Černík (Univerzita Palackého)
Scenáristika a Hlavní správa tiskového dohledu v Československu, 1953–1962

[abstrakt / EN]

 

Lea Petříková (Akademie múzických umění)
Umělecké filmy produkované farmaceutickou společností Sandoz

[abstrakt / EN]

 

Analýza

 

Briana Čechová (Národní filmový archiv)
Pojetí činné mysli hrdinů v debutech Jana Němce a Drahomíry Vihanové

[abstrakt / EN]

 

Rozhovor

 

Šárka Gmiterková – Ondřej Pavlík
Transmédia mohou být fantastickým sociálním nástrojem. Rozhovor s Matthewem Freemanem

[plný text / CZ]

 

Edice a materiály

 

Martin Štoll
Nad archiválií a panikou v zavádění televize v Československu

Vývoj a dnešní stav československé televise (1951)

 

Ad fontes

 

Marcela Týfová
Svaz českých filmových pracovníků (1939) 1945–1946 (1951)

 

Michaela Mertová
ETUDE DU TOUCHER Václava Mergla — unikátní akvizice sbírky animovaného filmu

 

Obzor

 

Ivan Klimeš
„Zlatá šedesátá" z cenzurní perspektivy (Lukáš Skupa: Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech)

 

Lucie Česálková
Dvojí Ivens, dvojí biografie filmaře (André Stufkens, Joris Ivens. Filmař světa. Thomas Waugh, The Conscience of Cinema.
The Works of Joris Ivens 1912–1989)

[plný text (CZ)]

 

Petr Mareš
Haškovské fikce v textech, na divadle a ve filmu
(František A. Podhajský (ed.), Fikce Jaroslava Haška)

 

Pavlína Vogelová
Trnitá cesta k českému Národnímu filmovému muzeu
(Expozice Na film! 2: V pohybu)

 

Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA

  

 

1/2017