4/2016

 

Téma: Současné české seriály

 

Články

 

Mikołaj Kunicki
A Church-State Conflict. Jerzy Kawalerowicz's Mother JOAN OF THE ANGELS and Cinematic Projections of Catholicism in Władysław Gomułka's Poland

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Jakub Třešňák
CIRKUS BUKOWSKY jako odraz organizačních proměn České televize

 

Michal Šašek
Odložená resuscitace dětské seriálové tvorby. Analýza vzniku a fungování specializovaného veřejnoprávního kanálu pro děti Déčko z hlediska vývoje hrané seriálové tvorby

 

Lucie Králová
„Head and Stomach". Formát masterclass jako východisko
pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision
makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky

 

Analýza

 

Radomír D. Kokeš
MODRÉ STÍNY coby zdrženlivá detektivka.
Zdůrazňování, potlačování a tradice kriminální fikce

 

Hlasy z praxe

 

Petr Szczepanik
Potřebovali jsme vytvořit stroj, ve kterém by autoři mohli růst. Rozhovor s Radkem Bajgarem

 

Rozhovor

 

Jan Černík
Výuka scenáristiky a vznik screenwriting studies.
Rozhovor s Ianem W. Macdonaldem

 

Ad fontes

 

Jiří Kutil
Filmový technický sbor (1946–1965)

 

Jiří Novotný
Politická tabu českého dokumentárního filmu.
Censurní sbor kinematografický v letech 1928–1939

 

Obzor

 

Martin Mišúr
Analyticky nejistá i široce přístupná.
Filmová propaganda v podání Richarda Taylora

 

Přílohy

 

Přírůstky Knihovny NFA


 

 

obalka 4 2016