4/2017

 

Články

 

Martin Blažíček (Akademie múzických umění)
Čarodějné filmy pro lid. K československému filmovému undergroundu 80. let

[abstrakt / EN]

 

Radomír D. Kokeš (Masarykova univerzita)
Vítězslav Nezval, role fotogenie a myšlenkový obrat

[plný text / CZ] [abstrakt / EN]

 

Analýza

 

Ondřej Pavlík (Masarykova univerzita)
Filmy Angely Schanelec mezi nudou a vzrušujícím očekáváním.
Minimalistický pohyb v pomalé kinematografii

[plný text / CZ] [abstrakt / EN]

 

Hlasy z praxe

 

Petr Bilík

Na filmové produkci je nestandardní úplně všechno.
Rozhovor s Jaromírem Kallistou

[plný text / CZ]

 

Radim Procházka
Film Labs Should Be Communities.
An Interview with Matthieu Darras, Artistic Director of TorinoFilmLab

[plný text / EN]

 

Ad fontes

 

Luboš Marek
Česká správa firmy Deutsche Filmvertriebgesellschaft m. b. H. (1945–1947)

 

Obzor

 

Zuzana Černá
Příběhy uvnitř dějin (Marie Barešová – Tereza Czesany Dvořáková, Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? Praha: NFA 2017)

 

Tereza Cz Dvořáková
Amatérský film jako kulturní dědictví (Siegfried Mattl – Carina Lesky – Vrääth Őhner – Ingo Zechner /eds./, Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfi lms. Wien: Österreichisches Filmmuseum — SYNEMA  Gesellschaft für Film und Medien 2015)

 

Kateřina Krtilová
Média času, dějin, současnosti, budoucnosti (Tomáš Dvořák a kol., Temporalita /nových/ médií. Praha: NAMU 2016)

 

Matěj Forejt
Toto není výstava, je to něco víc. (Ester Krumbachová: Sněžný muž — Nosit amulet — Zamotávat archiv. Tranzitdisplay, Praha, 14. 12. 2017 – 21. 2. 2018, autorky Zuzana Blochová a Edith Jeřábková)

 

Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA

 

obalka 4 2016