1/2018

 

Články

 

Jiří Anger (Univerzita Karlova)
Médium, které myslí sebe sama.
Audiovizuální esej jako nástroj bádání a vyústění akademických trendů

[plný text / CZ] [abstrakt / EN]

 

Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
Esteřiny vraždy. Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti

[abstrakt / EN]

 

Lucie Česálková (Slezská univerzita v Opavě)
Pohyblivý obraz a socialistický žák.
Výzkumy filmové recepce v pedagogickém dispozitivu v 50. a 60. letech

[abstrakt / EN]

 

Hlasy z praxe

 

Ondřej Pavlík

Psaní scénářů je jako architektonické kreslení.

Rozhovor s Jakubem Żulczykem

[plný text / CZ]

 

Edice

 

Jana Čížkovská
Příprava II. programu ČST v archivních materiálech

 

Ad fontes


Kristýna Doležalová
Ludmila Wegenerová-Salmonová 1897–1968 (1999)

 

Obzor

 

Ondřej Belica
Hledání skrytého. Spolupráce kameramana s režisérem v dějinách hollywoodského filmu (Christopher Beach, A Hidden History of Film Style:
Cinematographers, Directors, and the Collaborative Process)

 

Matěj Forejt
Animasofie aneb Soukromá věda bez pravidel
(Ülo Pikkov, Animasofie: Teoretické úvahy o animovaném filmu)

 

Pavel Bednařík
Po stopách paměti Hermíny Týrlové
(Jana Janíková – Lukáš Gregor, Ateliér Hermíny Týrlové)

 

Projekty

 

Martin Mišúr
Případ, který se neměl uzavřít.
Vzestup detektivky, varianty státně-produkčních cyklů a logika státně-produkčních
klastrů zestátněné československé kinematografie (1945–1962)

 

Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA

 

 

1/2018