2/2018

 

Téma: Herectví mezi filmem, divadlem a televizí

 

Editorial

[plný text / CZ]

 

Články

 

Andrew Klevan
Živý význam. Plynulost filmové performance

 

Radomír D. Kokeš (Masarykova univerzita)
Filmové herectví, česká němá kinematografie a otázky studia stylu

[abstrakt / EN]

 

Šárka Gmiterková (Masarykova univerzita)
„Zamilovaný netykavka, nezkažený bohatstvím". Oldřich Nový jako filmový herec v letech 1936–1945

[plný text / CZ] [abstrakt / EN]

 

Miroslava Papežová (Univerzita Karlova)
Marta Kubišová: ne-herečka s cenou Thálie. České pop-hvězdy 60. let mezi divadlem, filmem a televizí

[plný text / CZ] [abstrakt / EN]

 

Hlasy z praxe

 

Šárka Gmiterková
Casting patří mezi tvůrčí profese. Rozhovor s Kateřinou Oujezdskou

 

Edice a materiály

 

Šárka Gmiterková
Herec mezi divadlem a filmem (úvod k edici)

 

Projekt Divadlo státního filmu 1948–1951

 

Ad fontes

 

Petr Hasan
Kolár Jan Stanislav (1896–1973)

 

Michal Klodner

Digitální kurátorství portálů pro kritická vydání a budování audiovizuálního korpusu

[plný text / CZ]

 

Obzor

 

Tereza Czesany Dvořáková
Peripetie jedné umělecké školy a jednoho výzkumného projektu (Martin Franc – Lenka Krátká – Petr Bednařík – Jitka Rauchová,
Dějiny Akademie múzických umění v Praze)

 

Martin Mišúr
Inspirativní praskliny, ozvěny Slavoje Žižka a kultura českého stalinismu (Vít Schmarc, Země lyr a ocele: Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu)

[plný text / CZ]

 

Luboš Ptáček
Spřízněni surrealismem (Bruno Solařík (ed.), Jan Švankmajer)

 

Matěj Forejt
Sama sobě objektem (Maria Lassnig 1919–2014; Národní galerie)

 

Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA

  

 

2/2018