4/2018

 

Články

 

Editorial

 

Pavel Skopal (Masarykova univerzita)

Tuláci „Novou Evropou“.

Říšská filmová politika  a exportní možnosti protektorátní kinematografie

[abstrakt / EN]

 

Tereza Czesany Dvořáková (Univerzita Karlova)

Říše, Evropa, protektorát a film.
Prag-Film v kontextu krystalizace a realizace nacistické filmové expanze

[abstrakt / EN]

 

Roel Vande Winkel (Katolická univerzita v Lovani, LUCA)

Německé filmové hvězdy v okupované Belgii jako kulturní aktéři (1940–1944)

[abstrakt / EN]

 

David Frey (Vojenská akademie Spojených států amerických)

Která cesta vede ke křesťanskému nacionalismu?

Maďarská kinematografie válečného období v Evropě Nového řádu

[abstrakt / EN]

 

Rozhovor

 

Pavel Skopal

Okupace jako evropská zkušenost.

Rozhovor s Tatjanou Tönsmeyerovou

 

Hlasy z praxe

 

Eva Pjajčíková – Marek Loskot

Rovnováha mezi tvůrčím rizikem, originalitou a finanční návratností. Rozhovor s Christianem Routhem


Edice a materiály

 

Pavel Skopal

Vize říšského filmového průmyslu

 

Ad fontes

 

Luboš Marek

Ponrepo Viktor 1860–1926 (1931)

 

Alena Šlingerová

Střihový válečný dokument Neznámý vojín mluví (1934)

 

Obzor

 

Petr Mareš

Začátek filmu jako výzva pro analýzu

(Annette Insdorf, Cinematic Overtures: How to Read Opening Scenes)

 

Martin Kos

Teorie vypravěčského třesku

(David Bordwell, Reinventing Hollywood: How 1940s Filmmakers Changed Movie Storytelling)

 

Pavel Bednařík

Filmová kritika jako poslání

(Tomáš Hála (ed.), Galina Kopaněva. Spatřit a napsat. Filmové kritiky, statě a rozhovory)

 

Matěj Forejt

Art Save the Screen

(ScreenSaverGallery: Nelidské umění)


Příloha

 

Přírůstky Knihovny NFA

 


 


  

 

Obalka 4-2018 mala