4/2013

Beyond "Malé, ale naše": Czech And Slovak Cinemas as Transnational Cinemas

(Hostující editorka: Petra Hanáková)

 

Články

 

Alena Šlingerová

Mistři a dělníci národní kultury. Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let

 

Články k tématu

 

Editorial

[plný text (EN)]

 

Ivan Klimeš

National Cinema in a Transnational Context. A Central European Experience

 

Kevin Johnson

Central European Accents. The Homelessness of Gustav Machatý and Karel Lamač

 

Jonathan Owen

Alain Robbe-Grillet in Slovakia. Transnational Encounters and the Art of the Co-Production

[plný text (EN)]

 

Jana Dudková

Between the Center and the Margin. The Notion of Central Europe in Slovak Cinema after 1989


 Rozhovor

 

Andrea Průchová
Proč se dnes dívat kolem sebe? Rozhovor s Maritou Sturken 

 

Hlasy z praxe


Petr Bilík
Nová éra dramaturgie českého filmu? Druhý rok působení Filmového centra České televize. Rozhovor s Jaroslavem Sedláčkem 

[plný text (CZ)]

 

Výročí 70 let NFA

 

Jan Trnka
Přehled institucionálního vývoje a funkčních období vedoucích pracovníků filmového archivu v letech 1943 až 2013

 

Ad fontes

 

Petr Hasan
Bavaria Filmkunst GmbH (pražská kancelář) 1938–1958

 

Jiří Horníček
Emil Kubiš (30. 10. 1924 – 16. 6. 2007)

 

Obzor

 

Jaromír Blažejovský
Katolické specifikum jako východisko reinterpretace
(Eva Vženteková, Diptych Štefana Uhra — Organ a Tri dcéry)

 

Jan Švelch
O pomíjivosti audiovizuálních médií a paratextech (Paul Grainge /ed./,
Ephemeral Media: Transitory Screen Culture from Television to YouTube)

[plný text (CZ)]

 

Petr Mareš
Hledání textuality filmu (John A. Bateman – Matthis Kepser – Markus Kuhn /eds./, Film, Text, Kultur. Beiträge zur Textualität des Films)

 

Jan Hanzlík – Kateřina Svatoňová
Média mezi historickým výzkumem a praktickými aplikacemi (Konference Media Art Histories: RENEW)

 

Eliška Malečková
Studentská zpráva z konference
(Screen Industries in East-Central Europe III: Industrial Authorship)

 

Přílohy

 

Přírůstky Knihovny NFA
Obsah XXV. ročníku

 

Obalka