• Vytisknout

 

4/2008

Téma: Postfeminismus a feministická filmová studia

(hostující editorka čísla: Jindřiška Bláhová)

 

Články

 

Ivan Klimeš:
Narativ optikou projektoru. Přednáška o pěti aktech

[plný text (CZ)]

 

Jindřiška Bláhová:
Hollywood za železnou oponou. Jednání o nové smlouvě o dovozu hollywoodských filmů mezi MPEA a ČSR (1946–1951)

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Iva Baslarová:
Pro samé slzy uvidět. „Femininní" televizní žánr soap opera a jeho publikum v procesu uvědomování si genderových identifikací

 

Sarah Projansky:
Postfeministický kontext. Redefinice feminismu v populární kultuře od roku 1980 do dneška

 

Yvonne Taskerová – Diane Negra:
Feministická politika a postfeministická kultura

 

Rozhovor

 

Jindřiška Bláhová:
Generační nenávist k feminismu neexistuje.Rozhovor s Yvonne Taskerovou

 

Pavla Jonssonová:
Vlasta, Staré pověsti české a reinterpretace mýtu. Rozhovor s dokumentaristkou Hanou Železnou

 

Veronika Klusáková:
Cítily jsme, že filmová studia patří nám. Rozhovor s Constance Penleyovou

 

Edice a materiály

 

Karel Tabery:
Sto let stará reportáž ze sokolského sletu v Prostějově aneb Nejdelší a nejnákladnější film Jana Kříženeckého

 

Dopis Jana Kříženeckého o filmu ze sokolského sletu v Prostějově, 1908

 

Ad Fontes

 

Marcela Kalašová:
Kosmosfilm s. r. o. (/1941/ 1943–1955)

 

Marcela Kalašová:
Českomoravská společnost pro úzký film s. r. o. (/1939/ 1941–1953)

 

Příběh fotografie

 

Jindřiška Bláhová:
„Politické flirty" prezidenta MPAA Erica Johnstona se Stalinem a Chruščovem

 

Obzor

 

Iva Baslarová:
Nemrtvá televize, nemrtvý gender (E. Levine – L. Parks /eds./: Undead TV. Essays on Buffy the Vampire Slayer)

 

Projekty

 

Věra Adina Šefraná:
Praxe filmové produkce pod dohledem ideologie

[plný text (CZ)]

 

Eliška Děcká:
Autobiografičnost v díle režisérek českého animovaného filmu

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

Obsah XX. ročníku Iluminace

 

4/2008