4/2017

 

Articles

 

Martin Blažíček (The Academy of Performing Arts in Prague)
Magical Films for People. On the Czechoslovak Film Underground of the 1980s

 

Radomír D. Kokeš (Masaryk University)

Vítězslav Nezval, the Role of Photogénie and a Turn of Thought

[full text / CZ]

 

Analysis

 

Ondřej Pavlík (Masaryk University)
The Films of Angela Schanelec: Between Boredom and Excited Anticipation.
Minimalistic Motion in Slow Cinema

[full text / CZ]

 

Film Industry Voices

 

Petr Bilík
Film Production is Entirely Non-Standard.
An Interview with Jaromír Kallista

[full text / CZ]

 

Radim Procházka
Film Labs Should Be Communities.
An Interview with Matthieu Darras, Artistic Director of TorinoFilmLab

[full text / EN]

 

Ad fontes

 

Luboš Marek
Czech Administration of the Company Deutsche
Filmvertriebgesellschaft m. b. H. (1945–1947)

 

Horizon

 

Zuzana Černá
Stories Within History (Marie Barešová – Tereza Czesany Dvořáková, Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? Praha: NFA 2017)

 

Tereza Cz Dvořáková

Amateur Cinema as Cultural Heritage (Siegfried Mattl – Carina Lesky – Vrääth Őhner – Ingo Zechner /eds./, Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfi lms. Wien: Österreichisches Filmmuseum —

SYNEMA — Gesellschaft für Film und Medien 2015)

 

Kateřina Krtilová
Media of Time, History, Present, Future (Tomáš Dvořák a kol., Temporalita /nových/ médií. Praha: NAMU 2016)

 

Matěj Forejt

This Is Not an Exhibition. It Is More than That. (Ester Krumbachová: Sněžný muž — Nosit amulet — Zamotávat archiv. Tranzitdisplay, Praha, 14. 12. 2017 – 21. 2. 2018, autorky Zuzana Blochová a Edith Jeřábková)

 

Appendix

 

New Acquisitions of the NFA Library

 

obalka 4 2016