Pokyny pro autory a recenzenty

 

S nabídkami příspěvků (studií, analýz, glos, rozhovorů, projektů) se obracejte na adresy: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V nabídce stručně popište koncepci textu; u původních studií se předpokládá délka 15-30 normostran.
Studie a edice otištěné v Iluminaci procházejí recenzním řízením, rukopisy je třeba odevzdávat výhradně v úplné podobě, tedy doplněné seznamem citovaných filmů (AV děl), anglickým summary, biografickým medailonem a 5 klíčovými slovy. Autoři musí uvádět afiliaci své instituce. 

Pokyny k formální úpravě příspěvků - ke stažení zde.
Pokyny pro recenzenty - ke stažení zde.

 

Připravovaná čísla

4/2020 Animace na hranicích žánrů i médií Uzávěrka: 30. srpna 2020

3/2021 Uživatelská kreativita v digitální době: od produserismu k fanouškovské tvorbě Uzávěrka: 15. června 2021

4/2021 Digital tools in local cinema history Uzávěrka: 31. srpna 2021

 

Rubrika Recenze

Rubrika Recenze je věnovaná reflexi akademických knih, výstav a konferencí.

Náměty na recenze knih přijímáme na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Požadovaný rozsah textů činí 7-10 NS u knižních publikací a 4-6 NS u výstav a konferencí.

Texty otištěné v rubrice Recenze jsou honorovány částkou 150,– Kč za normostranu. Redakce se pokusí autorům zprostředkovat recenzní výtisk. 

 Doporučené knihy:

  • Česálková, Lucie – Svatoňová, Kateřina: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FF UK 2019.
  • Hudec, Zdeněk: Paul Verhoeven a jeho filmy. Praha: Casablanca 2020.
  • Martin, Adrian: Mizanscéna a filmový styl. Praha: NAMU 2019.
  • Mittell, Jason: Komplexní televize. Praha: Akropolis 2019.