1/2020

 

Články


Tereza Czesany Dvořáková – Antonie Doležalová – Hana Moravcová (Univerzita Karlova)
Historie československého / českého filmu v zrcadle jeho ekonomických dat

[abstrakt / EN]


Martin Kos (Masarykova univerzita)

Ochránit křesťanskou ideu proti čachrům židovské kšeft-kliky.
Svatý Václav jako střet ambicí, představ a zájmů

[abstrakt / EN]


Michal Večeřa (Masarykova univerzita)

Elektafilm uvádí Vlastu Buriana. Financování hraných filmů
s více jazykovými verzemi v Československu v 1. polovině 30. let

[abstrakt / EN]


Martin Blažíček – Sylva Poláková (Národní filmový archiv)

Ivan Tatíček — od amatérského filmu k profesionální videotvorbě

[abstrakt / EN]


Hlasy z praxe


Kamil Lipiński

Expanding Cinema. A Conversation with Péter Forgács


Edice


Jaroslav Lopour

„Voni ty lidi dělaj takovej kravál, že jeden nic neslyší!“
Vzpomínky na začátky české filmové distribuce a předvádění do roku 1914


Ad fontes


Luboš Marek

Lamač Karel 1897–1952


Obzor


Jonathan Owen

Czech Film Between Directives and Directors
(Petr Szczepanik, Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc 1945–1970)


Benjamin Slavík

Za afektivní událostí Briana Massumiho

(Brian Massumi, Architectures of the Unforeseen: Essays in the Occurent Arts)

Obalka 1-2020 mala