1/2010

Téma: Filmová adaptace
(Hostující editor: Petr Bubeníček)

 

Články

 

Editorial

[plný text (CZ)]

 

Petr Bubeníček:

Filmová adaptace: hledání interdisciplinárního dialogu

[plný text (CZ)]

 

Linda Hutcheonová:

Co se děje při adaptaci

 

Thomas Leitch:

Výjimečná věrnost

 

Simone Murrayová:

Přeludné adaptace: Eukalyptus, průmysl adaptace a film, který nikdy nebyl

 

Petr Málek:

Adaptace jako „čtení proti srsti". Stokerův Dracula

 

Rozhovor

 

Petr Bubeníček – Lucie Česálková:

Adaptační studia na křižovatce. Rozhovor s Thomasem Leitchem

 

Ad Fontes

 

Marcela Kalašová:

Ufa-Film s r. o. (/1919/ 1923–1954 /1958/)

[plný text (CZ)]

 

Obzor

 

Petr Bubeníček:

Nové přístupy k adaptaci v praxi (Adaptation: The Journal of Literature on Screen Studies 2/2009)

 

Tereza Cz. Dvořáková:

Raný zvukový film nejen v českém intermediálním prostoru (Petr Szczepanik: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let.)

[plný text (CZ)]

 

Lucie Česálková:

Filmová studia a mediální kartografie (Mapping, Memory, and the City. Mezinárodní interdisciplinární konference, School of Architecture / School of Politics and Communication Studies, University of Liverpool)

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA


 

1/2010